Dodaj ogłoszenie | Reklama | Zaloguj | Zarejestruj

Kategorie
Wyszukiwarka ofert

Ostatnio szukane:

niemcy holandia magazyn praca praca niemcy miency niec ww sd

Pośrednicy pracy
Zweryfikowani pośrednicy pracy.

Zarejestruj konto

Kursy językowe online
reklama

Spawacz aluminium MIG 131 aluminiumDodano: 2014-08-07 10:32:24

WWW: http://

Opis:

 

 

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do miÄ™dzynarodowej korporacji Adecco S.A. - Å›wiatowego lidera wÅ›ród firm doradztwa personalnego, który posiada 5500 placówek w 60 krajach. W Polsce dziaÅ‚amy od 1994 roku. SwojÄ… wiedzÄ… i doÅ›wiadczeniem sÅ‚użymy w ponad 30 lokalizacjach na terenie kraju. W 2009 roku pracÄ™ dziÄ™ki Adecco Poland znalazÅ‚o ponad 26 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o. jest AgencjÄ… Zatrudnienia (certyfikat nr 364).

Dla naszego klienta, dużej firmy z branży offshore, poszukujemy grupy spawaczy z doÅ›wiadczeniem ze spawania/skÅ‚adania elementów aluminiowych. Wybrani kandydaci zaproszeni zostanÄ… na test, na którym sprawdzone zostanÄ… ich umiejÄ™tnoÅ›ci, a te osoby, które zaliczÄ… test, zaproszone bÄ™dÄ… do pracy:

Spawacz aluminium MIG 131 aluminium

 

Nr ref.: NOR/Sp.ALU/07/14

Miejsce pracy: Norwegia

 

Wymagamy:

 

·          Min. 4 lata udokumentowanego Å›wiadectwami pracy doÅ›wiadczenia  jako spawacz w danej metodzie

·          Mile widziane wyksztaÅ‚cenie kierunkowe. DÅ‚ugie doÅ›wiadczenie w branży może zrekompensować brak wyksztaÅ‚cenia,

·          DoÅ›wiadczenie w przemyÅ›le stoczniowym/offshore preferowane

·          Certyfikat spawalniczy na met. MIG 131 grupa materiaÅ‚owa 21-23

·          Praktyczne doÅ›wiadczenie w spawaniu aluminium

·          Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP na najwyższym poziomie.

·          Dyspozycyjność do testów pod koniec sierpnia 2014  do udziaÅ‚u w testach praktycznych organizowanych w Szczecinie.

·          Gotowość do udziaÅ‚u w bezpÅ‚atnym szkoleniu BHP w Rabce. Zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie szkolenia zapewnia Adecco. Zakwaterowanie jest organizowane w nowo wyremontowanym oÅ›rodku wypoczynkowym.

·          Znajomość jÄ™zyka angielskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy:

Przed wyjazdem w Polsce:

 

W trakcie procesu rekrutacji zapewniamy wszystkim kandydatom pomoc konsultanta Adecco w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych wymaganych na spotkaniu rekrutacyjnym. Kandydaci mogÄ… liczyć na szczegóÅ‚owÄ… prezentacjÄ™ warunków zatrudnienia, prowadzonÄ… przez przedstawiciela z Norwegii, podczas finalnego spotkania rekrutacyjnego. Konsultanci Adecco pomagajÄ… w zaÅ‚atwieniu wszelkich formalnoÅ›ci zwiÄ…zanych z rozpoczÄ™ciem pracy w Norwegii.

 

W Norwegii:

·          Legalne zatrudnienie na czas nieokreÅ›lony w oparciu o umowÄ™ o prace zgodnÄ… z przepisami norweskiego Kodeksu Pracy

·           

·          PracÄ™ w systemie rotacyjnym

·          Możliwość dÅ‚ugoterminowej wspóÅ‚pracy

·          Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy

·          Możliwość skorzystania z programu Adecco Fordel oferujÄ…cego m.in. pakiety rabatowe, dofinansowanie szkoleÅ„ lub zajęć poza godzinami pracy (np. zajÄ™cia sportowe, sprzÄ™t sportowy).

·          W wyniku zatrudnia w oparciu o norweskÄ… umowÄ™ pracy pracownikom przysÅ‚ugujÄ… inne Å›wiadczenia jak np.: peÅ‚ne ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzanie skÅ‚adek emerytalnych, zasiÅ‚ek na dzieci i.t.p

 

Osoby zainteresowane udziaÅ‚em w rekrutacji sÄ… proszone o przesÅ‚ane CV  wraz z podaniem numeru referencyjnego do wybranego biura Adecco na adres e-mail:

  • air.szczecin@adecco.com

 

 

 

Termin składania aplikacji: Sierpień 2014

 

 

Zapraszamy do rejestracji bezpośredniej na adecco.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883.

 
Aplikuj

Wyślij email na adres, lub skorzystaj z formularza:

air.szczecin@adecco.com