Dodaj ogłoszenie | Reklama | Zaloguj | Zarejestruj

Kategorie
Wyszukiwarka ofert

Ostatnio szukane:

EuropaJOB TEjrcaWSv LhuTGHDqwVFUpWxo hIGmXelVCsYkQ PuEsIMgLbBvDnzN oIQxufpmv pyCTKvQOHaDMiuNb nwQGYHLJq nXZvCAUzVRl cDgdYhzotwrpeMS

Pośrednicy pracy
Zweryfikowani pośrednicy pracy.

Zarejestruj konto

Kursy językowe online
reklama

Elektryk/Energetyk wysokich napięć (>60kV)

NorwegiaDodano: 2014-06-25 08:35:07

WWW: http://adecco.pl

Opis:

Adecco Poland Sp. z o.o. należy do miÄ™dzynarodowej korporacji Adecco S.A. - Å›wiatowego lidera wÅ›ród firm doradztwa personalnego, który posiada 7000 placówek w 60 krajach. W Polsce dziaÅ‚amy od 1994 roku. SwojÄ… wiedzÄ… i doÅ›wiadczeniem sÅ‚użymy w ponad 50 lokalizacjach na terenie kraju. W 2007 roku pracÄ™ dziÄ™ki Adecco Poland znalazÅ‚o ponad 34 000 osób. Adecco Poland Sp. z o.o.  jest AgencjÄ… PoÅ›rednictwa Pracy (numer wpisu do rejestru 364/1a oraz 364/1b), AgencjÄ… Doradztwa Personalnego (numer wpisu do rejestru 364/2) oraz AgencjÄ… Pracy Tymczasowej  (numer wpisu do rejestru 364/3).

Aktualnie prowadzimy II edycjÄ™ rekrutacji dla naszego norweskiego klienta  na stanowisko:

 

Elektryk/Energetyk wysokich napięć (>60kV)

Nr ref.: EL.WN/NOR/II/13

Miejsce pracy: Norwegia

Opis stanowiska:

Praca bÄ™dzie obejmować montaż nowych linii  wysokiego napiÄ™cia (>60kV) na terenie caÅ‚ej Norwegii:

- budowa trafostacji

 

Wymagamy:

 

·         WyksztaÅ‚cenie Å›rednie lub zawodowe jako elektryk, elektromechanik lub energetyk.

·         Min. 5 lat udokumentowanego Å›wiadectwami pracy doÅ›wiadczenia  jako elektryk wysokich napięć

·         Udokumentowane doÅ›wiadczenie w pracy przy liniach napowietrznych

·         Praktyczne doÅ›wiadczenie w pracach naziemnych zwiÄ…zanych z posadowieniem sÅ‚upów

·         DoÅ›wiadczeniu w budowie, rozbudowie i modernizacji sieci 110/220/400 kV

·         Mile widzialne uprawnienia do pracy na wysokoÅ›ciach

·         Dobra kondycja fizyczna i zdolność do pracy w ciężkich warunkach atmosferycznych

·         Komunikatywność i umiejÄ™tność pracy w zespole

·         Pozytywne referencje od byÅ‚ych pracodawców

Oferujemy:

Przed wyjazdem w Polsce:

·         W trakcie procesu rekrutacji zapewniamy pomoc konsultanta Adecco w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych wymaganych na spotkaniu

·         SzczegóÅ‚owÄ… prezentacjÄ™ warunków zatrudnienia, prowadzonÄ… przez przedstawiciela z Norwegii, podczas finalnego spotkania rekrutacyjnego

·         Pomagamy w zaÅ‚atwieniu wszelkich formalnoÅ›ci zwiÄ…zanych z rozpoczÄ™ciem pracy w Norwegii.

·        BezpÅ‚atny kurs jÄ™zyka norweskiego oraz specjalistyczny dla elektryków, który odbywa siÄ™ na poÅ‚udniu Polski. W trakcie kursu zapewnione jest bezpÅ‚atne wyżywienie i zakwaterowanie.

 

 

W Norwegii:

·         Legalne zatrudnienie na czas nieokreÅ›lony w oparciu o umowÄ™ o prace zgodnÄ… z przepisami norweskiego Kodeksu Pracy

·         Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z norweskimi standardami

·         Możliwość dÅ‚ugoterminowej wspóÅ‚pracy

·         Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy

·         Pomoc z znalezieniu zakwaterowania w Norwegii

·         Możliwość skorzystania z programu Adecco Fordel oferujÄ…cego m.in. pakiety rabatowe, dofinansowanie szkoleÅ„ lub zajęć poza godzinami pracy (np. zajÄ™cia sportowe, sprzÄ™t sportowy).

·         W wyniku zatrudnia w oparciu o norweskÄ… umowÄ™ pracy pracownikom przysÅ‚ugujÄ… inne Å›wiadczenia jak np.: peÅ‚ne ubezpieczenie zdrowotne, odprowadzanie skÅ‚adek emerytalnych itp

Osoby zainteresowane udziaÅ‚em w rekrutacji sÄ… proszone o przesÅ‚ane CV  wraz z podaniem numeru referencyjnego do biura Adecco w Krakowie na adres:

paulina.mazur@adecco.com    

 

TERMIN PRZESYŁANIA APLIKACJI: czerwiec  2014

DziÄ™kujemy za nadesÅ‚ane zgÅ‚oszenia, jednoczeÅ›nie informujemy, że skontaktujemy siÄ™ tylko z wybranymi kandydatami.  Na CV prosimy o dopisanie nastÄ™pujÄ…cej klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97.r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883/
Aplikuj

Wyślij email na adres, lub skorzystaj z formularza:

air.krakow@adecco.com