Dodaj ogłoszenie | Reklama | Zaloguj | Zarejestruj

Kategorie
Wyszukiwarka ofert

Ostatnio szukane:

niemcy holandia magazyn praca praca niemcy miency niec ww sd

Pośrednicy pracy
Zweryfikowani pośrednicy pracy.

Zarejestruj konto

Kursy językowe online
reklama

Pielęgniarka / pielęgniarz

10 Old Bailey, London, EC4M 7NG, AngliaDodano: 2014-03-29 20:23:09

Tel: +4408458 888 312
WWW: http://www.hclnursing.com/

Opis:

Identyfikator oferty:     6717686

Numer w Bazie Ofer Pracy EURES:     ZOP/32/WUP Warszawa/2014

Zawód lub stanowisko:     pielÄ™gniarka / pielÄ™gniarz

Ogólny zakres obowiÄ…zków:     HCL Permanent, najwiÄ™ksza medyczna agencja poÅ›rednictwa pracy Wielkiej Brytanii poszukuje pielÄ™gniarek/pielÄ™gniarzy do pracy w szpitalach publicznych na terenie caÅ‚ego kraju. Obecnie rekrutujemy PielÄ™gniarki/PielÄ™gniarzy z wyksztaÅ‚ceniem: anestezjologicznym, chirurgicznym, operacyjnym, pediatrycznym, neonatologicznym, onkologicznym, kardiologicznym lub intensywnej opieki.

Oferta pracy agencji pracy tymczasowej:     Nie

Liczba miejsc pracy:     100

Miejsce zatrudnienia - kraj:     Wielka Brytania

Dane podmiotu oferujÄ…cego pracÄ™
Status:     Agencja pracy tymczasowej
Nazwa:     HCL Nursing Ltd
Adres:     10 Old Bailey, London, EC4M 7NG
Kraj:     Wielka Brytania
Telefon:     +4408458 888 312
Fax:     +440845 888 8313
E-mail:     eunurses@hclnursing.com
Strona internetowa:     www.hclnursing.com

Krótki opis dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej:     Jedna z najwiÄ™kszych angielskich Agencji PoÅ›rednictwa Pracy specjalizujÄ…ca siÄ™ w dziedzinie pielÄ™gniarstwa poszukuje wykwalifikowanych pielÄ™gniarek do pracy w angielskich szpitalach publicznych.
ImiÄ™ i nazwisko przedstawiciela pracodawcy
wskazanego do kontaktów:     Ewa Karczewska
Miejsce pracy
Lokalizacja:     inna

Przyczyny wykonywania pracy w miejscu innym
niż siedziba pracodawcy:     Praca w publicznych szpitalach gÅ‚ównie NHS na terenie caÅ‚ego kraju.
Nazwa firmy:     HCL Nursing Ltd
Adres:     10 Old Bailey, London, EC4M 7NG
Kraj:     Wielka Brytania

Wymagania wobec kandydatów do pracy

Poziom wyksztaÅ‚cenia:     wyższe zawodowe

DoÅ›wiadczenie zawodowe:     Min. szeÅ›ciomiesiÄ™czne doÅ›wiadczenie w pracy w szpitalu na oddziaÅ‚ach: anestezjologicznym, chirurgicznym, pediatrycznym, operacyjnym, neonatologicznym, onkologicznym, kardiologicznym lub intensywnej opieki.

Znajomość jÄ™zyków:     angielski - poziom bardzo dobry

Uprawnienia/ dyplomy/ dokumenty:     Rejestracja z NMC (Nursing and Midwifery Council) / w trakcie rejestracji
    
Inne istotne wymagania:     Wymagane wyksztaÅ‚cenie wyższe (min. pierwszego stopnia).

Wynagrodzenia i warunki zatrudnienia

Gwarantowane wynagrodzenie brutto:     21388.00

Waluta:     funt szterling
System wynagradzania - rodzaj stawki:     stawka roczna
Premie:     Nie
Dodatkowe Å›wiadczenia:     zakwaterowanie - pomoc pracodawcy;inne • Atrakcyjny pakiet Å›wiadczeÅ„ socjalnych
Nazwa firmy, z którÄ… zostanie podpisana umowa:     HCL Nursing Ltd
Rodzaj umowy:     umowa o pracÄ™
Wymiar czasu pracy:     praca na peÅ‚en etat
Okres zatrudnienia - czas trwania umowy:     nieokreÅ›lony

RozkÅ‚ad czasu pracy - liczba godzin tygodniowo:     37
System czasu pracy - zmiany i praca w dni wolne:     


Inne informacje:     Wynagrodzenie brutto: L21,388 - L27,901 rocznie. Czas trwania umowy: Min. 6 miesiÄ™cy z możliwoÅ›ciÄ… przedÅ‚użenia. Liczba godzin tygodniowo: min. 37 godzin z możliwoÅ›ciÄ… zwiÄ™kszenia liczby godzin.
Dodatkowe informacje

    Oferujemy: • PracÄ™ staÅ‚Ä… lub tymczasowÄ… w jednym z angielskich szpitali publicznych • Atrakcyjny pakiet Å›wiadczeÅ„ socjalnych • Przygotowanie do rozmowy o pracÄ™ • Pomoc w przeprowadzce W celu przedyskutowania dostÄ™pnych ofert, zapraszamy na jeden z naszych dni otwartych w godzinach 9.00-18.00: Warszawa, Hotel IBIS Warszawa Centrum – 09/04/2014 Kraków, Hotel Novotel Centrum – 10/04/2014
    
Sposób skÅ‚adania aplikacji
Wymagane dokumenty:     CV
JÄ™zyk, w którym muszÄ… być
sporzÄ…dzone przedkÅ‚adane dokumenty:     angielski
Do kogo należy wysÅ‚ać dokumenty:     do agencji
Gdzie należy wysÅ‚ać dokumenty:     ewa.karczewska@hclpermanent.com
Dane teleadresowe:     Przedstawiciel agencji Pani Ewa Karczewska: ewa.karczewska@hclpermanent.com
Data publikacji:     2014-03-27
Data ważności oferty/
termin skÅ‚adania aplikacji:     do odwoÅ‚ania
Aplikuj

Wyślij email na adres, lub skorzystaj z formularza:

ewa.karczewska@hclpermanent.com